Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Przysposobienie biblioteczne on-line

Prowadzący:


Szkolenie biblioteczne dostępne jest na platformie Moodle pod adresem: https://moodle.umk.pl/BM/

W roku akademickim 2018/2019 szkolenie dostępne będzie od dnia 8 października i zakończy się 16 grudnia.

Szkolenie zawiera prezentacje, z którymi student musi się zapoznać. Do ich otwarcia potrzebna jest przeglądarka z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash. Lista prezentacji:

  1. Historia (opcjonalnie)
  2. Informacje ogólne
  3. Agendy
  4. Zasoby cyfrowe
  5. Katalog komputerowy

Po zapoznaniu się z prezentacjami należy rozwiązać quiz składający się z 7 losowych pytań. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 5 pytań. Zaliczenia zostaną przeniesione do protokołów pod koniec semestru.

Studenci, którzy zdali ten kurs na poprzednim stopniu lub na innym kierunku, mogą wystąpić z prośbą o przepisanie oceny. W tym celu należy napisać pismo adresowane do dziekana wydziału z prośbą o przepisanie oceny. Pismo należy złożyć w bibliotece (wypożyczalnia lub sekretariat).

Oceny zostaną wpisane do protokołów na końcu semestru.

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org