Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Stopka redakcyjna

"Wiadomości Akademickie" wydaje Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za zgodą Prorektora UMK ds. Collegium Medicum i na zasadzie pracy społecznej Zespołu Redakcyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania adiustacji i skrótów w pracach autorskich. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rada Programowa:

Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski
Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej:  prof. dr hab. n. med. Gerard Drewa

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. Andrzej Dziedziczko
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
dr Marek Jurgowiak
dr hab. Bogumiła Kupcewicz
dr Krzysztof Nierzwicki
dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
prof. dr hab. Maria Szewczyk

dr n. med. Janusz Tyloch
dr hab. Paweł Zalewski

Zespół Redakcyjny:

Redaktor naczelny: dr Krzysztof Nierzwicki
Z-ca redaktora naczelnego: dr n. med. Janusz Tyloch
Sekretarz redakcji: mgr Monika Kubiak
Adjustacja: mgr Joanna Hładoń-Wiącek
mgr Justyna Gapska
mgr Agnieszka Milik

Adres Redakcji:

Biblioteka Medyczna CM UMK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Kontakt z Redakcją:

tel.: +48 +52 585-3509
fax: +48 +52
585-3505
e-mail:
biblio (at) cm.umk.pl

Korekta merytoryczna: dr Krzysztof Nierzwicki, dr Janusz Tyloch
Korekta techniczna: mgr Ewa Dominas, mgr Anna Kaszewska

Druk: "Formator", Toruń

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org