Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jednostka podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej.

Obsługa informatyczna:

mgr inż. Krzysztof Brzeziński

tel. 052 585-3513

e-mail: krzysztof.brzezinski (at) cm.umk.pl


Zarządzeniem Rektora z dniem 1 grudnia 2008 roku w strukturze Biblioteki Medycznej utworzono Regionalne Centrum Informacji Medycznej.

Dział Regionalne Centrum Informacji Medycznej został powołany w celu kontynuowania obsługi użytkowników, którzy w latach 2006-2008 mieli możliwość korzystania z Centrum w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Regionalne Centrum Informacji Medycznej umożliwia przedstawicielom środowiska medycznego województwa kujawsko-pomorskiego w szerokim stopniu korzystać z bibliograficznych i pełnotekstowych baz biomedycznych.

Na stronie RCIM znajdują się linki do wszystkich zaprenumerowanych przez Centrum bibliograficznych oraz pełnotekstowych baz danych. Po zalogowaniu się na serwerze Centrum, użytkownicy mają możliwość bezpłatnego zdalnego wykorzystania wszystkich zaprenumerowanych baz danych. W praktyce oznacza to, że zainteresowane osoby będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do fachowej literatury medycznej, poprzez Internet z dowolnego miejsca, niezależnie od miejsca podłączenia komputera (dom, szpitale, przychodnie, laboratoria).

Potencjalnymi użytkownikami są wszystkie osoby związane ze środowiskiem medycznym, zatrudnione lub zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do potencjalnych czytelników zaliczyć można m.in. osoby pracujące zrzeszone w:

  • Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą w Toruniu
  • Bydgoskiej izbie Lekarskiej z siedzibą w Bydgoszczy
  • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
  • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
  • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
  • Kujawsko-Pomorskim Oddziale Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
  • Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej  
  • oraz osoby samozatrudnione, uczestników studiów doktoranckich i pracowników sektora badawczo-rozwojowego.
        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org