Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Źródła informacji w biomedycynie - doktoranci

Prowadzący: mgr Monika Kubiak
Prowadzący: mgr Teresa Krzyżaniak

tel. 052 585-3509
e-mail:
biblio (at) cm.umk.pl


Program zajęć ze źródeł informacji w biomedycynie (doktoranci)

Liczba godzin: 8
Odpowiedzialny: dr Krzysztof Nierzwicki
Semestr: drugi
Miejsce: Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK
Termin zajęć: ustalony przez kierownika studiów doktoranckich
Forma rozliczenia: zaliczenie na podstawie obecności i umiejętności

Tematyka zajęć

Źródła biomedycznej informacji bibliograficznej:

  • Bazy bibliograficzne ogólne np. Medline, Current Contents, Polska Bibliografia Lekarska i specjalistyczne np. Clinical Pharmacology
  • Bibliografie drukowane np. Polska Bibliografia Lekarska
  • Katalogi biblioteczne (katalog książek i czasopism Horizon, katalog czasopism elektronicznych)

Źródła biomedycznej informacji pełnotekstowej

  • Czasopisma i książki w oryginale
  • Komputerowe bazy pełnotekstowe i multimedialne

Internet jako źródło informacji biomedycznej.

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy jako źródło bibliograficznej i pełnotekstowej informacji biomedycznej.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org