Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 dla pracowników i studentów CM i UMK

Dzięki Centralnemu Punktowi Logowania pracownicy i studenci UMK, w tym także pracownicy i studenci Collegium Medicum, mogą korzystać pełnotekstowych baz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z komputerów domowych czy kawiarni internetowych, pod warunkiem posiadania konta e-mailowego na serwerze UMK.

Usługa skierowana jest do pracowników i studentów UMK posiadających konto na jednym z serwerów uniwersyteckich.

Logując się należy podać rzeczywisty identyfikator (np. uzytkownik@uni.torun.pl, uzytkownik@umk.pl, uzytkownik@bu.uni.torun.pl, uzytkownik@stud.uni.torun.pl, uzytkownik@mat.uni.torun.pl, uzytkownik@cm.umk.pl itd.) oraz odpowiednie do niego, własne hasło.


dla uczestników RCIM (osoby związane z medycyną z województwa kujawsko-pomorskiego, po zarejestrowaniu)

Potencjalnym użytkownikiem, czyli osobą, która może posiadać darmowe konto na stronie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej są praktycznie wszystkie osoby związane ze środowiskiem medycznym, zatrudnione lub zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do potencjalnych, beneficjentów zaliczyć można m.in.:

 1. Osoby pracujące zrzeszone w:
 • Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą w Toruniu
 • Bydgoskiej izbie Lekarskiej z siedzibą w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
 • Kujawsko-Pomorskim Oddziale Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej  
 1. Osoby samozatrudnione
 2. Uczestników studiów doktoranckich
 3. Pracowników sektora badawczo-rozwojowego

Jedynym warunkiem uczestnictwa w tym projekcie jest konieczność wskazania swojego związku z województwem kujawsko-pomorskim, może to być fakt zameldowania lub też zatrudnienia na terenie tego województwa.


Pełny zestaw trójwymiarowych struktur anatomicznych człowieka stworzonych przez Primal Pictures 3D. Atlas daje użytkownikowi dostęp do różnych modułów anatomicznych z podziałem na poszczególne części organizmu oraz z wyróżnieniem zainteresowań użytkownika ze względu na pełnioną funkcję zawodową lub specjalizację medyczną. Dostępne są także pakiety obejmujące wszystkie struktury organizmu ludzkiego.

Dostęp z komputerów poza uczelnią możliwy na hasło i password, które można uzyskać w Pracowni Komputerowej Biblioteki.


Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom uczelni.

 

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org