Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Naukowa informacja medyczna

Prowadzący: mgr Monika Kubiak
Prowadzący: mgr Teresa Krzyżaniak

tel. 052 585-3509
e-mail:
biblio (at) cm.umk.pl


Program zajęć z naukowej informacji medycznej

Miejsce: Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Kierownik jednostki: dr Krzysztof Nierzwicki
Objęci szkoleniem: Wydział Lekarski, kierunek: lekarski, rok studiów: V
(a także Wydział Farmaceutyczny, kierunek: analityka medyczna, rok studiów V)
Odpowiedzialny za realizację programu: mgr Monika Kubiak, mgr Teresa Krzyżaniak
Forma zajęć: wykłady i seminaria
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny
Liczba godzin: 6 (4 godziny wykładu + 2 godziny ćwiczeń)

Cel zajęć:
Zapoznanie z działalnością służb informacji naukowej.
Zapoznanie z bazami komputerowymi oraz możliwości korzystania z nich.
Wykorzystanie Internetu jako informacji biomedycznej.

Tematy zajęć ( program szczegółowy):
Wprowadzenie do zagadnień informacji naukowej, naukowej informacji medycznej.

Organizacja i działalność służb informacji w kraju. Organizacja informacji za granicą. Organizacja i działalność krajowa służb informacji w zakresie dyscyplin reprezentowanych w uczelni.
Pojęcie dokumentu. Rodzaje dokumentów. Pojęcie bibliografii, dokumentacji, informacji naukowej.
Terminologia stosowana w informacji.
Rodzaje wydawnictw: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe periodyczne(czasopisma), wydawnictwa ciągłe nieperiodyczne (np. serie zeszytów naukowych), inne wydawnictwa.
Typy wydawnictw informacyjnych. Bibliografie i ich rodzaje.
Encyklopedie. Słowniki rzeczowe. Czasopisma referujące. Wydawnictwa abstraktowe. Current Contents, Index Medicus, Excerpta Medica.
Omówienie najważniejszych wydawnictw informacyjnych, obejmujących tematykę uczelni. Wydawnictwa informacyjne znajdujące się w bibliotece uczelni.
Komputeryzacja biblioteki. Sieci komputerowe i możliwości ich wykorzystania do wyszukiwania informacji. Informacyjne bazy komputerowe z zakresu biomedycyny: bibliograficzne, pełnotekstowe i multimedialne.
Działalność informacyjna uczelnianej Biblioteki Medycznej.

Piśmiennictwo: (podstawowe i rozwijające zagadnienia):
S. Dąbrowiecki, E. Janowicz, G. Malukiewicz-Wiśniewska, Jak wyszukiwać i krytycznie ocenić naukowe publikacje medyczne, Wydawnictwo Uczelniane AM, Bydgoszcz 1996
E. Janowicz, M. Kubiak, Serwisy biblioteczno–informacyjne Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w 2002 r., Wiadomości Akademickie, nr 7, 2002, str.11-13.
T. Kosik, Doc@med:system elektronicznego dostarczania dokumentów, Wiadomości Akademickie, nr 9, 2003, s 15
H. Wanatowska, Nowe bazy z pielęgniarstwa, Wiadomości Akademickie, nr 9, 2003, s.16
J. Słomkowska, Bazy bibliograficzne dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy i analiza ich wykorzystywania za lata 1998 "Wiadomości Akademickie", nr 10, 2003, s.28-29 

Szczegółowy wykaz umiejętności praktycznych i potwierdzenie ich zaliczenia:
Praktyczne wyszukiwanie informacji w bazach komputerowych bibliograficznych i pełnotekstowych.
Korzystanie z katalogów bibliotecznych w programie HORIZON.
Korzystanie z Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych.

Podstawą zaliczenia jest obowiązkowa obecność na seminariach w Bibliotece (sprawdzana lista obecności).

 Prezentacja z naukowej informacji medycznej 

 

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org