Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Pracownia Komputerowa

tel. 052 585-3519
e-mail: info-biblio (at) cm.umk.pl

Godziny otwarcia

W Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism i mieszczącej się na parterze po lewej stronie, znajduje się dwadzieścia stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych. 

Z komputerowych baz informacyjnych można korzystać na miejscu w Pracowni oraz poprzez naszą stronę internetową (w przypadku baz pełnotekstowych użytkownicy powinni korzystać z komputerów podłączonych do sieci akademickiej lub posiadając konto na serwerze uniwersyteckim korzystać z
Centrum Uwierzytelniania). 

W Pracowni Komputerowej można uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych (w postaci wydruków lub na nośnikach elektronicznych) ze wszystkich baz informacyjnych.

Istnieje również możliwość skanowania z materiałów bibliotecznych.

W wyjątkowych sytuacjach pracownicy naukowo-dydaktyczni Collegium Medicum mogą przesyłać dokładnie określone tematy w języku polskim i angielskim e-mailem. Wyniki wyszukiwania zostana przesłane e-mailem zwrotnym lub nagrane na dostarczone nośniki. 

Za wydruki z Pracowni Komputerowej płaci się w Pracowni Kserograficznej lub w Wypożyczalni.
       
Cennik wydruków

A4 jednostronne - 0,40 zł.
A4 dwustronne - 0,70  zł.
A4 kolor - 1,00 zł.

Cennik skanowania

1 strona - 0,30 zł.


 
Pracownia Komputerowa - regulamin korzystania 


Cennik opracowany na podstawie Załącznika do Zarządzenia nr 10 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lutego 2010 roku dotyczącego zmiany zarządzenia Nr 161 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.


Czytelnia Czasopism

Zbiory Czytelni Czasopism obejmują czasopisma polskie i obce prenumerowane przez Bibliotekę w danym roku. Wydawnictwa ciągłe z lat poprzednich są przechowywane w magazynach i udostępniane za pośrednictwem Wypożyczalni w Czytelni Ogólnej lub Pokoju Cichej Nauki.

Czasopisma w obrębie Czytelni Czasopism podzielono na dwa działy - czasopisma polskie i obce, a w obrębie działu tytuły ułożono w porządku alfabetycznym.

Zamówienia na kserokopie z materiałów i publikacji znajdujących się w Czytelni Czasopism, jak i w magazynach bibliotecznych prosimy składać w Pracowni Kserograficznej.

 Zamówienia na kserokopie

 Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w 2007 r. 

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org