Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 052 585-3504
e-mail: wm (at) cm.umk.pl

Wypożyczalnia  Międzybiblioteczna pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych w oryginale - książek, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i prac magisterskich, w postaci kserokopii lub plików komputerowych - artykułów z czasopism i niewielkich fragmentów wydawnictw zwartych.

Dokumenty oryginalne sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej Biblioteki. Dokumenty w postaci plików komputerowych nagrywa się na nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników bądź przesyła na konto pocztowe zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem materiałów ponosi zamawiający. Ceny za usługi są uzależnione od bibliotek i serwisów dostarczających zamawiane materiały oraz od kosztów przesyłek pocztowych. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliotekom innych jednostek.

 Zamówienia na materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej


Cennik opracowany na podstawie Załącznika do Zarządzenia nr 10 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lutego 2010 roku dotyczącego zmiany zarządzenia Nr 161 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.


Pokój Cichej Nauki

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna połączona jest z Pokojem Cichej Nauki, w którym znajduje się księgozbiór podręczny złożony przede wszystkim z bibliografii, słowników i encyklopedii. Z księgozbioru tego można korzystać po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub służbowej.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org