Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Ogłoszenia


E-library

To kolekcja wartościowych książek medycznych, przede wszystkim poczytnych podręczników wydanych w języku polskim. Studenci i pracownicy Collegium Medicum zyskali dostęp do 58 pozycji, które mogą przeszukiwać, przeglądać, po zalogowaniu dodawać do „Mojej półki”, a także drukować do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24 godzin oraz przechowywać offline (wyłącznie do celów własnych).


Dostęp pod adresem: http://www.clinicalkey.com

ClinicalKey to zintegrowana  platformy informacji medycznej  udostępnionea  przez  Elsevier zawierająca informacje spośród 52 specjalizacji medycznych.
ClinicalKey  to wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy  w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Baza wśród licznych zasobów zawiera narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC). FC zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób. Dodatkowo baza zawiera bazę procedur medycznych ProceduresConsult w której ponad 9000 procedur oprócz opisu zawiera materiał video.

ClinicalKey oferuje m.in. pełne teksy specjalistycznych czasopism i bestsellerów książkowych, artykuły przeglądowe opublikowane w Clinics of North America, procedury medyczne opracowane przez renomowane międzynarodowe ośrodki oraz bank materiałów wizualnych i animacji filmowych.

Zakres źródłowy:
956 wiodących podręczników w formie e-booków (m.in. Braunwald?s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics,
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease , Sabiston Textbook of Surgery, : Nelson Textbook of Pediatrics, Textbook of Family Medicine)

508 najbardziej aktualnych czasopism, w tym cała seria The Clinics of North America

baza danych leków oparta na Gold Standard
ponad 4400 wytycznych dla lekarzy (guidelines)
ponad 1mln800tys. !!! zdjęć, tablic, wykresów i filmów

ponad 9000 !!! filmów pokazujących procedury medyczne w tym chirurgiczne

ponad 8200 ulotek dla pacjentów
najnowsze wiadomości w formie RSS lub newsletterów
dostęp do indywidualnego kształcenia CME (Continuing Medical Education)

Ogromna baza źródłowa ClinicalKey wymusiła zastosowanie unikalnej technologii wyszukiwania informacji opartej na nowej taxonomii ELSEVIER MERGED MEDICAL TAXONOMY która skróciła czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo dzięki nowej technologii wyszukiwarka potrafi znaleźć nie tylko informacje zawierające wyszukiwane słowa-klucze ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem informacje pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki. 

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Jak korzystać z ClinicalKey?

Wszyscy studenci i pracownicy Uczelni zainteresowani dostępem zdalnym spoza sieci Uczelni (SZPITALE UNIWERSYTECKIE, komputery domowe, tablety) oraz szkoleniem dot. użytkowania platformy proszeni są o kontakt z przedstawicielem wydawnictwa ELSEVIER: Michał Krupa

m.krupa (at) elsevier.com tel. 517-044-166


ResearcherID

W dniu 17 marca ukazało się zarządzenie nr 36 Rektora UMK w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID w bazie Web of Science.

 1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu, którzy posiadają prace indeksowane w Web of Science zobowiązani są dokonać do dnia 30 czerwca 2014 r. rejestracji w bazie Web of Science i poinformować Sekcję Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej o nadanym numerze identyfikacyjnym ResearcherID.

2. Od roku akademickiego 2014/2015 analizę cytowań na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej oceny parametrycznej prac indeksowanych pracowników naukowych Biblioteka Uniwersytecka będzie przeprowadzała jedynie na podstawie otrzymanego wcześniej indywidualnego numeru ResearcherID z bazy Web of Science.

3. Szczegółową instrukcję postępowania przy rejestracji profilu ResearcherID Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej zamieszcza na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

4. Pracownicy Sekcji Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersyteckiej są zobowiązani do udzielania pomocy przy rejestracji profilu ResearcherID.

 Instrukcja rejestracji w bazie Web of Science indywidualnego numeru ResearcherID

 1. Wchodzimy na: www.researcherid.com

2. W menu po lewej wybieramy: "New to ResearcherID? Join Now It's free"

3. W okienku, które się otworzy wpisujemy, zgodnie z żądaniem: Imię, nazwisko, adres mailowy i wybieramy sposób w jaki dowiedzieliśmy się o ResearcherID.

4. Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja. Uwaga: może zdarzyć się, że list ten zostanie zakwalifikowany przez nasz program pocztowy jako spam; należy sprawdzić folder "Spam". W liście znajdziemy link aktywacyjny. Przechodzimy do podanej strony i wypełniamy formularz. Pola oznaczone gwiazdką nie mogą pozostać puste. Na koniec klikamy "Submit Registration".

5. Otworzy się nowe okno. Aby dokończyć rejestrację należy zaakceptować licencję.

6. W nowym oknie pojawia się nasz numer ResearcherID. Następnie należy przejść do swojejstrony, aby uzupełnić informacje o sobie i swoich publikacjach.

7. Na swoim koncie należy wyszukać publikacje i potwierdzić, że jesteśmy ich autorami klikając na przycisk: AddPubliction. Nowe prace należy każdorazowo przypisać do naszego ID.

8. Standardowo nasze konto jest publicznie dostępne - inni mogą zobaczyć listę naszych publikacji, czyli zawartość "My publication". Listy "Publication List 1" i "Publication List 2" są ustawione standardowo jako prywatne. Jeżeli chcemy to zmienić, należy kliknąć "Manage Profile" na górze po prawej, a dalej wybrać zakładkę "Publication Lists" i zmienić ustawienia. Każdą zmianę należy zatwierdzać przyciskiem na dole danej strony.


Przestrzenie wypoczynkowe na I pietrze budynku Biblioteki.


Dostęp do MEDtube

MEDtube to największa biblioteka profesjonalnych filmów medycznych (transmisje z operacji, zabiegów, animacje medyczne, wykłady) w światowym Internecie (ponad 11.000 materiałów z wszystkich specjalności medycznych). Wszystkie zasoby dostępne są bezpłatnie dla profesjonalistów i przez nich udostępniane, po uprzedniej weryfikacji przez nasz zespół lekarski.


Nowa kolekcja ebooków z Ebsco

Collegium Medicum może korzystać z nowej kolekcji ebooków. Kolekcja Ebsco obejmuje ponad 1000.000 książek elektronicznych i książek audio takich wydawców jak m.in: Taylor & Francis Routledge, Elsevier LTD, Oxford University Press, Cambridge eText, ABC-CLIO.

Zakres tematyczny: biznes, ekonomia, medycyna, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, technologia, nauki społeczne, psychologia i wiele innych.

Dostęp pod adresem: www.search.epnet.com.


Zmiana zasad i limitów wypożyczeń książek

Zamawianie i wypożyczanie książek w każdej bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UMK

Szanowni Czytelnicy, zniesione zostają ograniczenia w korzystaniu z bibliotek wydziałowych i instytutowych. Wszyscy pracownicy i studenci UMK mogą zamawiać i wypożyczać książki w każdej bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.

Zmiana nie dotyczy książek wyraźnie przeznaczonych do korzystania wyłącznie na miejscu, z tak zaznaczonym statusem w systemie.

Jedynym ograniczeniem wypożyczeń będzie określona w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BU liczba dzieł wypożyczanych poszczególnym kategoriom czytelników (pracownicy naukowi - 50 wol., studenci - 15 wol, doktoranci - 30 wol.).

Książki muszą zostać oddane w bibliotece, z której zostały wypożyczone.

Studenci  Collegium Medicum rozliczają karty obiegowe w  Bibliotece  Medycznej. 


Zmiana zasad przedłużania okresu wypożyczenia książek

Informujemy, że od 12 maja 2011 r. Biblioteka Medyczna CM UMK wprowadza korzystniejsze zasady przedłużania czasu wypożyczeń książek. Każdy czytelnik może 6 razy samodzielnie przedłużyć okres wypożyczenia książki. Informacja o liczbie przedłużeń znajduje się w kolumnie "Liczba przedłużeń".

Oczywiście nie ma możliwości przedłużenia okresu wypożyczenia pozycji, która została zarezerwowana przez innego czytelnika.


Książki medyczne w ibuk.pl

Serwis ibuk.pl to polskie książki on-line. 

Wykaz dostępnych książek wraz z linkami znajduje się na stronie http://www.ibuk.pl/korpo/katalog_uczelni.php 


Narodowy dostęp do Nature i Science

Informujemy, że ramach ogólnokrajowych licencji akademickich został aktywowany dostęp do elektronicznych wersji czasopism (pełne teksty):

  • Nature (dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych)
  • Science (dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.)

Dostęp do pełnych tekstów poprzez katalog czasopism elektronicznych A-Z tylko z komputerów pracujących w sieci UMK lub po zalogowaniu przez Centralny Punkt Logowania.


Polskie czasopisma w katalogu czasopism elektronicznych

W katalogu czasopism elektronicznych A-Z pojawił się pakiet polskich czasopism fachowych i naukowych Arianta. Jest to tworzona przez p. Anetę Drabek oraz p. Arkadiusza Pulikowskiego na Uniwersytecie Śląskim baza danych, zawierająca informacje o polskich czasopismach dostępych w Internecie, posiadających własne strony WWW i co najmniej archiwa spisów treści. W bazie znajduje się ponad 1500 tytułów czasopism z linkami do stron WWW oraz instrukcji dla autorów. Dostęp do bazy jest bezpłatny.

Dostęp pod adresem: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/


Nowa Sekcja

W ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego została wyodrębniona Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych, zajmująca sie prowadzeniem Bibliografii Publikacji Pracowników Collegium Medicum oraz analizą bibliometryczną pracowników CM. Kierownikiem nowo powołanej została mgr Małgorzata Białobłocka.


Jubileusz Wiadomości Akademickich

Dnia 17 czerwca 2009 roku w Bibliotece Medycznej honorowano jubileusz
10-lecia pisma uczelnianego "Wiadomości Akademickie". Pośród zaproszonych gości były zarówno władze Collegium Medicum, Rada Programowa i Redakcja czasopisma, jak i stali współpracownicy oraz redakcje zaprzyjaźnionych periodyków. Jubileusz stał się okazją do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami a także snucia planów na przyszłość.

Fot. Grzegorz Kubiak


Medyczne skrypty w Zasobach Cyfrowych

Informujemy, że od niedawna w Zasobach Cyfrowych UMK można korzystać m.in. ze skryptów i książek medycznych (w zakładce "Materiały dydaktyczne" pod hasłem "medycyna") dostępnych jedynie w wewnętrznej sieci uczelnianej.

Publikacje te zostały udostępnione na podstawie art 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autosrkim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631).


Możliwość zapisania się do Biblioteki dla wszystkich studentów UMK

Informujemy, że począwszy od dnia 14 listopada 2005 r. wszyscy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez względu na Wydział czy kierunek studiowania mogą zapisać się do Biblioteki Medycznej Collegium Medicum. Studenci uzyskują prawo wypożyczania książek z Biblioteki Medycznej, przedstawiając przy pierwszej wizycie w Wypożyczalni ważną legitymację studencką, indeks oraz ważną kartę biblioteczną Biblioteki Uniwersyteckiej UMK (wszystkie trzy dokumenty jednocześnie).


Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Z dniem 3 stycznia 2005 roku wszyscy studenci i pracownicy Collegium Medicum UMK zyskali uprawnienia do korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (ul. Gagarina 13) w pełnym zakresie tzn. również do wypożyczania na zasadach określonych regulaminem Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studenci uzyskują prawo wypożyczania książek z Biblioteki Uniwersyteckiej, przedstawiając przy pierwszej wizycie w Wypożyczalni BU ważną legitymację studencką, indeks oraz ważną kartę biblioteczną Biblioteki Medycznej Collegium Medicum (wszystkie trzy dokumenty jednocześnie).

Pracownicy Collegium Medicum uzyskują prawo wypożyczania książek z Biblioteki Uniwersyteckiej, przedstawiając przy pierwszej wizycie w Wypożyczalni BU zaświadczenie o zatrudnieniu w CM UMK lub ważną legitymację służbową oraz ważną kartę biblioteczną Biblioteki Medycznej Collegium Medicum (dwa dokumenty jednocześnie).

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org