Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Księgozbiory Wydzielone

Zarządzeniem Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. utworzono księgozbiory wydzielone Biblioteki Medycznej. Zbiory stanowią integralną część księgozbioru Biblioteki, a nadzór nad nimi sprawuje Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej.

Za stan księgozbioru oraz poprawność jego udostępniania odpowiedzialność ponosi kierownik Katedry lub osoba przez niego upoważniona.

Księgozbiory Wydzielone funkcjonują zgodnie z Regulaminem Biblioteki Medycznej. Jednostką upoważnioną do prowadzenie zakupu książeki czasopism oraz baz  informacyjnych dla potrzeb informacyjno-dydaktycznych pozostaje Biblioteka Medyczna. Kierownik Katedry w porozumieniu z dziekanem Wydziału oraz Zastępcą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej przydzielił księgozbiorowi pomieszczenie będące w dyspozycji Katedry wraz z wyposażeniem. Prawo do korzystania z księgozbioru wydzielonego mają osoby upoważnione do korzystania z Biblioteki Medycznej. Gromadzenie zbiorów składających się na księgozbiór biblioteki wydzielonej rozpoczął już w 98 roku prof. Romański. Obecnie księgozbiór zawiera pozycje książkowe, opracowane w systemie HORIZON przez Bibliotekę Medyczną. Ponadto zbiory obejmują czasopisma polskie i zagraniczne, jak również dary w postaci prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz albumów pamiątkowych.

Księgozbiory Wydzielone na Wydziale Lekarskim

 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
 • Katedra Biologii Medycznej (nadzór nad książkami - dr hab. Alina Woźniak)
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii (nadzór nad książkami – dr Edyta Grąbczewska)
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (nadzór nad książkami – dr Magdalena Izdebska)
 • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej (nadzór nad książkami – Anna Nowicka)
 • Katedra Medycyny Sądowej (nadzór nad książkami – dr Elżbieta Bloch-Bogusławska)
 • Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii (Jolanta Wysocka)

Księgozbiory Wydzielone na Wydziale Farmaceutycznym

 • Katedra i Zakład Biofarmacji (nadzór nad książkami - dr Krzysztof Goryński)
 • Katedra i Zakład Toksykologii (mgr Beata Kochanek)
 • Katedra i Zakład Biofizyki (mgr Alicja Szołna-Chodór)
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii (nadzór nad książkami – Ewa Kruszyńska)

Księgozbiory Wydzielone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii (nadzór nad książkami – dr Bernadeta Szczepańska)
 • Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki
 • Zakład Ekonomiki Zdrowia (nadzór nad książkami – dr Błażej Łyszczarz)

oraz

 • Studium Medycyny Społecznej (nadzór nad książkami – Jolanta Kaczan)
        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org