Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Serwery open access

Serwery typu open access prezentują ogólnodostępne tytuły czasopism (dysertacji, a nawet plików multimedialnych) ze wszystkich dziedzin wiedzy, niekiedy ograniczone emabargiem, czyli dostępne dopiero po kilku miesiącach od daty wydania.

Katalog czasopism elektronicznych A-Z Biblioteki Medycznej obejmuje wszystkie tytuły z wymienionych ogólnodostępnych baz pełnotekstowych typu open access.

Bazy czasopism obcych typu open access:

BioMed Central 

Baza ponad 100 recenzowanych czasopism biomedycznych oferowana bezpośrednio od wydawcy.

Copernicus Online Open Access Journals

Serwis udostępnia 17 czasopism naukowych z astronomii, geofizyki, nauki o Ziemi, ochrony środowiska, hydrologii, klimatologii. Dostęp do abstraktów i pełnych tekstów artykułów w PDF i możliwość wyszukiwania na poziomie artykułów.

DOAJ Directory of Open Access Journals 

Baza tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Lund, Szwecja, zawierająca ok. 800 czasopism pełnotekstowych z wielu dziedzin nauki, m.in. medycyny, biologii, chemii.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

Baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki, w tym medycyny, zwana popularnie Listą Regensburską, tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. Tytuły w wolnym dostępie oznaczone są ikoną z zieloną kropką.

Geneva Foundation for Medical Education and Research - GFMER

Ogólnodostępne czasopisma medyczne, jak również atlasy, książki, słowniki, przewodniki, organizacje – w układzie dziedzinowym.

Free Medical Journals 

Baza zawierająca około 1350 tytułów czasopism medycznych oraz około 600 książek medycznych.

HighWire Library of the Sciences and Medicine Stanford University 

Baza zawiera około 600 tys. artykułów pełnotekstowych z 353 czasopism, umożliwia także dostęp do bazy Medline. Artykuły, które można skopiować są oznaczone ikoną "this article is free for you".

Internet Scientific Publications 

Strona Internet Scientific Publications L.L.C., USA, oferująca dostęp do 74 tytułów naukowych czasopism medycznych ukazujących się tylko w Internecie, tj. posiadających tylko wersję elektroniczną.

Karolinska Institutet University Library 

Baza Uniwersytetu w Sztokholmie zawierająca ponad 1200 tytułów czasopism z wielu dziedzin nauki z uwzględnieniem nauk medycznych.

MDPI (Molecular Diversity Preservation International)

Serwis zawiera dziewięć szwajcarskich czasopism dotyczących biologii molekularnej, biochemii, biosensorów i nanotechnologii, ochrony zdrowia i przemysłu farmaceutycznego. W składach rad naukowych pięciu czasopism znajdują się nazwiska ośmiu noblistów.

Open J-Gate

Darmowy portal do przeszukiwania ponad 3000 czasopism online z różnych dziedzin. Utworzony w 2006 r. przez Informatics Ltd. (Indie).
Ponad 1500 tytułów jest recenzowanych. Open J-Gate umożliwia dostęp do abstraktów i pełnych tekstów na stronach wydawców.

Public Library of Science (PLoS)

PLoS ONErecenzowane internetowe czasopismo naukowe wydawane przez Public Library of Science na zasadach otwartego dostępu. Publikowane w nim prace dotyczą wszystkich dziedzin nauki. Teksty indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed i MEDLINE.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org