Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest częścią ogólnopolskiej sieci bibliotek cyfrowych, które realizują strategię zabezpieczania i upowszechniania narodowych zasobów kultury. Każda z regionalnych bibliotek cyfrowych stara się przede wszystkim digitalizować i zabezpieczać dzieła powstałe w danym regionie, ważne dla niego z punktu widzenia historii oraz tradycji. Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona", która także jest częścią tej sieci, ma zadania szersze, ponieważ jej obowiązkiem jest zabezpieczenie dziedzictwa narodowego.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. I faza projektu (lata 2004-2006) była realizowana ze wsparciem funduszy europejskich, aktualnie biblioteki regionu rozwijają zasoby samodzielnie. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego.

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regionalia - cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • materiały dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
  • dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

W ramach tych kolekcji gromadzone są różnego typy dokumenty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrisy, pocztówki i inne. Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia w bibliotece cyfrowej zajmują się biblioteki uczestniczące w jej tworzeniu.

Zasób biblioteki cyfrowej jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego (pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz w celach edukacyjnych). Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.

Od niedawna w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej można między innymi korzystać ze skryptów medycznych (w zakładce "Materiały dydaktyczne" pod hasłem "medycyna") dostępnych jedynie w wewnętrznej sieci uczelnianej. Publikacje te zostały udostępnione na podstawie art 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631).

Aby otworzyć publikację, należy zainstalować program do przeglądania dokumentów DjVu np. LizardRech DjVu plugin.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można również ogólnodostępne czasopisma uczelniane, regionalne i medyczne.

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org