Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Zbiory

Obecnie w zbiorach bibliotecznych znajduje się około 100 tysięcy woluminów książek, czasopism oraz mikrofisz, filmów naukowych i kaset video. W bazach pełnotekstowych prenumerujemy 26 tysięcy tytułów czasopism on-line oraz ponad 7 tysięcy e-booków.

Kupujemy wszystkie polskie książki medyczne i prenumerujemy wszystkie ważniejsze krajowe czasopisma biomedyczne (około 300). Gromadzimy także najnowsze książki z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, także te wydawane za granicą oraz prenumerujemy kilkadziesiąt tytułów zagranicznych czasopism biomedycznych w oryginale, a przede wszystkim w ramach baz pełnotekstowych: Academic Search Premier, Biomedical Collection II i III [zbiory 1995-2004], Blackwell Synergy [zbiory 2006-2007], Business Source Premier, Health Source Consumer Edition, Health Source Nursing/Academic Edition, Kluwer Academic Publishers, Lippincott, Williams and Wilkins, LWW Legacy Archive, Mary Ann Liebert, Master File Premier, Medicines Complete, OECD, ProQuest Medical Library, Regional Business News, Science Direct [Elsevier], SMART, Springer Link.

Oprogramowanie

Wszystkie ważniejsze prace biblioteczno-informacyjne, takie jak gromadzenie, opracowanie, czy udostępnianie zbiorów (wypożyczenia na kody kreskowe) oraz informacja naukowa zostały skomputeryzowane i do końca sierpnia 2004 r. pracowały w systemie SOWA, natomiast począwszy od września 2004 r. i nowego roku akademickiego 2004/2005 pracują w systemie HORIZON.

Katalogi

Działalność informacyjną Biblioteki prowadzimy w oparciu o katalogi i bazy własne, obejmujące informacje o naszych zasobach bibliotecznych oraz komercyjne bazy danych biomedycznych. Kluczem do zbiorów Biblioteki są: katalog książek i czasopism (Webpac w systemie Horizon, umożliwiający zamawianie książek przez Internet). Pomocny okazuje się również katalog czasopism  elektronicznych (lista A-Z) tj. wykaz czasopism zaprenumerowanych przez Bibliotekę w ramach pełnotekstowych baz biomedycznych oraz czasopism ogólnodostępnych (open access).  

Dostępność zbiorów

Ze zbiorów Biblioteki Medycznej korzystać mogą wszyscy zainteresowani, a przede wszyscy pracownicy i studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy, jak i szerzej ? pracownicy i studenci całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także uczestnicy Regionalnego Centrum Informacji Medycznej. Zakres udostępniania, różny dla różnych grup użytkowników, reguluje Regulamin udostepniania.

Dostęp do wszystkich usług biblioteczno-informacyjnych gwarantuje status stałego czytelnika (osiągalny po zgłoszeniu się do Biblioteki z dowodem tożsamości i uzyskaniu karty bibliotecznej).

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać na miejscu w Czytelni Ogólnej, Pokoju Cichej Nauki oraz Czytelni Czasopism połączonej z Pracownią Komputerową, jak również w postaci wypożyczeń i odbitek kserograficznych. Czasopism jako takich nie wypożyczamy, umożliwiamy jedynie wykonanie odbitek kserograficznych z poszczególnych artykułów w Pracowni Kserograficznej.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org