Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Kierownik Sekcji: mgr Małgorzata Białobłocka 

Pracownicy:
mgr Anna Kaszewska

tel. 052 585-3506
e-mail:
bibliografia (at) cm.umk.pl

Pracownicy Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem publikacji pracowników Collegium Medicum oraz ich analizą bibliometryczną. Od 1995 roku opracowują Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 24 listopada 2004 Bibliografię Publikacji Pracowników Collegium Medicum), aktualizowaną na bieżąco na stronie internetowej oraz co roku wydawaną w postaci drukowanej.

Informacje dla pracowników Collegium Medicum o dostarczaniu opublikowanego dorobku naukowego do Biblioteki Medycznej.

Publikacje należy dostarczać do Biblioteki Medycznej w formie drukowanej (kserokopie) - I piętro, pokój nr 19 lub elektronicznej w plikach pdf na adres: bibliografia (at) cm.umk.pl.

Dorobek naukowy pracowników dostarczany do Biblioteki Medycznej powinien zawierać:

1. W przypadku artykułów i streszczeń zjazdowych:

  • okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (rok wydania, numer, w przypadku zjazdu - informacje dotyczące wszystkich danych na ten temat, czyli nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)
  • cały artykuł lub streszczenie z widocznymi numerami stron

2. W przypadku fragmentów z książek:

  • okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania)
  • cały fragment z widocznymi numerami stron
  • informację o liczbie znaków w rozdziale oraz całej książce
  • informację o liczbie autorów w całej książce

3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy Collegium Medicum:

  • okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz spis treści
  • całą książkę (do wglądu)
  • informację o liczbie znaków w całej książce
  •  informację o liczbie autorów w całej książce

Biblioteka Medyczna będzie wdzięczna za podarowanie książki do zbiorów Biblioteki przez autora lub redaktora monografii.

Publikacje prosimy dostarczać na bieżąco, po ich ukazaniu się w druku.

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org