Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Organizacja i pracownicy

Biblioteka Medyczna jest biblioteką wspólną trzech wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy. BM zatrudnia 24 osoby (w tym 20 w działalności podstawowej) - wszyscy z wykształceniem wyższym. W roku sprawozdawczym 1 osoba w grupie bibliotekarzy mianowanych uzyskała awans na stanowisko kustosza bibliotecznego oraz jedna awansowała na starszego bibliotekarza. BM kieruje Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej - kustosz dyplomowany dr Krzysztof Nierzwicki. Z-ca Dyrektora ds BM jest członkiem Senatu UMK oraz członkiem Rady Bibliotecznej. Za wyróżniającą pracę przyznano bibliotekarzom 13 nagród. Otrzymali je: Teresa Kosik, Karolina Bukowska, Teresa Krzyżaniak, Joanna Słomkowska, Małgorzata Slesar, Beata Cholewińska, Danuta Chmielewska, Dorota Pisarek, Ewa Domisiewicz, Monika Kubiak, Barbara Marszałkowska, Anna Breś -Targowska, Grzegorz Piechocki. BM sprawuje opiekę nad 88 księgozbiorami wydzielonymi, znajdującymi się w zakładach i klinikach Collegium, z których 27 posiada status bibliotek zakładowych.

Budżet

Fundusz BM na działalność bieżącą wyniósł 207.150 zł. Za działalność usługową i dzierżawę pomieszczeń Biblioteka uzyskała wpływy w wysokości 45.326,22 zł.

Wydatki wyniosły:

książki

56.026,46 zł

czasopisma polskie

22.100 zł

czasopisma zagraniczne

10.000 Euro

źródła elektroniczne

71.084,08 zł

sprzęt komputerowy i oprogramowanie

20.288,60 zł

wyposażenie

34.483,30 zł

 

 

 

 

Zbiory

a) Do zbiorów Biblioteki wpłynęło:

książki - zakup

1221 wol.

książki - dary i e.o.

1192 wol.

czasopism krajowe

318 tytułów

czasopisma zagraniczne prenum.

26 tytułów

czasopisma - wymiana i dary

11 tytułów

zbiory specjalne

1 jedn.

 

 

 

 

 


b) stan zbiorów na 31.12.20

książki

69.662 wol.

czasopisma

14.371 wol.

zbiory specjalne

384 jedn. oraz 4.047 mikrofisz

bazy abstraktowe

12

bazy pełnotekstowe

11 (dostęp do 20.778 tytułów czasopism)

 

 

 

 

 

Udostępnianie

Biblioteka Medyczna w roku 2005 obsługiwała 6975 czytelników indywidualnych oraz 112 zbiorowych (inne biblioteki). Udostępnienia są rejestrowane w systemie Horizon, istnieje możliwość zamawiania elektronicznego.
Wypożyczono na zewnątrz - 38.100 wol.
Udostępniono na miejscu - 72.258 wol.
W czytelni zanotowano odwiedzin - 34.639
Miejsca w czytelniach - 103
Miejsca przy księgozbiorach wydzielonych - 230
Przez system doc@med sprowadzono 886 dokumentów.

Liczba godzin w tygodniu, w których usługi są dostępne:

 • informacja naukowa - 48
 • wypożyczalnia - 57
 • czytelnia - 61

W roku 2005 BM przeprowadziła szkolenia:

 • dla studentów pierwszych lat studiów - 110 godzin,
 • specjalistyczne szkolenia użytkowników baz i źródeł elektronicznych - 70 godzin

Projekty, granty, współpraca krajowa

BM jest uczestnikiem projektu w ramach ZPORR, pt. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - liczba zeskanowanych obiektów dostępnych w KPBC wynosi 95. Ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej MILAB wyposażono Czytelnię Czasopism.

Działalność naukowa i wydawnicza

BM wydaje kwartalnik Wiadomości Akademickie - w roku 2005 ukazały sie 4 numery pisma, którego redaktorem jest dr Krzysztof Nierzwicki. Opublikowano również 2 kolejne tomy bibliografii publikacji pracowników Collegium Medicum, na podstawie rekordów w bazie w systemie Expertus. Całość bazy publikacji liczy 11.024 rekordy, w 2005 r. wprowadzono 1313 nowych rekordów.

Bibliotekarze BM byli autorami 6 publikacji:

 1. K. NIERZWICKI, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, [w:] Informator ECTS dla studentów na rok akademicki 2005/2006, Toruń 2005, s. 161-200;
 2. M. KUBIAK, Nowe wyposażenie Czytelni Czasopism Biblioteki Medycznej, Wiadomości Akademickie 2005 nr 16;
 3. M. KUBIAK, V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Wiadomości Akademickie 2005 nr 17;
 4. T.KOSIK, Książki zakupione za kary naliczone..., Wiadomości Akademickie, 2005 nr 17;
 5. M. KUBIAK, Pracownia digitalizacyjna przy Bibliotece Medycznej, Wiadomości Akademickie 2005 nr 18;
 6. T. KOSIK, A. BREŚ-TARGOWSKA, "Horizon" w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum, Wiadomości Akademickie 2005 nr 19.

Pracownicy Biblioteki Medycznej uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach roboczych krajowych i regionalnych, m. in.:

 • 19-20.09 - Poznań, UAM, Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do pocz. XX wieku (dr K. Nierzwicki - referat pt.Warsztat bibliotekarski w Kartuzji bereskiej na przełomie XVIII i XIX w.)
 • 25-27.09 - Gdańsk AM, IV Krajowa Konferencja Naukowa "Infobazy 2005 - Bazy danych dla Nauki"- udział T.Krzyżaniak,
 • 30.09 - Warszawa GBL, spotkanie konsorcyjne PQML -udział T. Krzyżaniak,
 • 12-14.12 - Wrocław Zakład Naukowy im. Ossolińskich, III Konferencja "Internet w bibliotekach: podaż i popyt" - udział M. Kubiak,
 • 18.01. - Warszawa Centrum Bankowa-Finansowe, Konferencja Digitalizacja Archiwów i Bibliotek - udział M. Kubiak,
 • 18.04 - Bydgoszcz - szkolenie prowadzone przez Instytut Laudator pt. Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w bibliotekach oraz instytucjach kultury z funduszy Unii Europejskiej - udział T. Krzyżaniak.
        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org