Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
mgr Anna Markowska

tel. 052 585-3514

Pracownicy
mgr Anna Breś-Targowska
mgr Ewa Domisiewicz

tel. 052 585-3514
e-mail:
gromadzenie (at) cm.umk.pl

Sekcja Czasopism

mgr Karolina Bukowska
mgr Karol Zieliński

tel. 052 585-3514
e-mail:
czasopisma (at) cm.umk.pl

Gromadzenie i Opracowanie

tel. 585-3514
e-mail:
gromadzenie (at) cm.umk.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów pracuje w skomputeryzowanym systemie Horizon. Gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe dla potrzeb Biblioteki Medycznej CM UMK. Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup i prenumerata. Przy zakupie Dział uwzględnia sugestie pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Zbiory Biblioteki w znaczny sposób uzupełniają liczne dary od wydawców, fundacji zagranicznych oraz osób prywatnych.

Kliniki, katedry, zakłady i studia zamawiają książki i czasopisma za pośrednictwem Biblioteki pismem skierowanym do Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej, w którym podają dane bibliograficzne zamawianych pozycji i źródło finansowania. 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów sprawuje również pieczę nad zajęciami z przysposobienia bibliotecznego. Studentów zainteresowanych sprawą ustalenia terminu zajęć bądź wszelkimi innymi sprawami związanymi z przysposobieniem bibliotecznym prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia - mgr Anną Markowską oraz mgr Danutą Chmielewską.

Sekcja Czasopism

tel. 052 585-3514
e-mail:
czasopisma (at) cm.umk.pl

Sekcja czasopism zajmuje się prenumeratą i akcesją wydawnictw ciągłych (zaprenumerowanych i otrzymywanych w darze lub w drodze wymiany), gospodarką dubletami. Czasopisma bieżące są udostępniane w Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism, natomiast numery z lat wcześniejsząch, przechowywane w magazynie można zamówić do przejrzenia w Czytelni Ogólnej lub Pokoju Cichej Nauki bądź zamówić kserokopie z artykułów w Pracowni Kserograficznej. 

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org