Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Dział Udostępniania Zbiorów

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
mgr Danuta Gospodarczyk

tel. 052 585-3507
e-mail: udostepnianie (at) cm.umk.pl

 

 

 

 

Pracownicy

lic. Andrzej Bandoch
mgr Daria Butrym
mgr Beata Cholewińska
mgr Joanna Hładoń-Wiącek
mgr Barbara Marszałkowska
mgr Dorota Pisarek
mgr Sebastian Sontowski

tel. 052 585-3510

Sekcja Magazynów i Czytelni Ogólnej
kierownik Sekcji: mgr Barbara Marszałkowska

tel. 585-3510

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
mgr Dorota Pisarek

tel. 585-3504
e-mail:
wm (at) cm.umk.pl

Czytelnia Ogólna

W skład księgozbioru Czytelni Ogólnej wchodzą najczęściej wykorzystywane podręczniki, monografie, skrypty, atlasy i słowniki.

Z księgozbioru można korzystać po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub służbowej.

Płaszcze, kurtki oraz torby należy uprzednio zostawić w szatni.

 

Wypożyczalnia

tel. 052 585-3510

Wypożyczalnia prowadzi wypożyczanie na zewnątrz wydawnictw zwartych: monografii, podręczników i skryptów zgodnie z regulaminem Biblioteki. 

Czytelnik, który nie zwrócił pozycji w terminie ponosi karę w wysokości 0,30 zł. za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin zwrotu każdej wypożyczonej pozycji - zob. Usługi i opłaty.

Wypożyczalnia obsługuje czytelników w komputerowym systemie Horizon, a samo wypożyczanie odbywa się w oparciu o kody kreskowe.

W roku akademickim 2006/2007 obowiązują następujące opłaty związane z korzystaniem z Wypożyczalni:  

Karta  biblioteczna - 1 zł.
Duplikat karty bibliotecznej - 5 zł.
 

Zamówienia na kserokopie z materiałów i publikacji znajdujących się w Czytelni Ogólnej, jak i w magazynach bibliotecznych prosimy składać w Pracowni Kserograficznej.

Deklaracja gwarancyjna

Wszyscy pracownicy i studenci UMK (w tym Collegium Medicum) mogą zamawiać i wypożyczać książki w każdej bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UMK (z wyłączeniem pozycji do korzystania wyłącznie na miejscu, z tak zaznaczonym statusem w systemie).

Jedynym ograniczeniem wypożyczeń jest określona w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BU liczba dzieł wypożyczanych poszczególnym kategoriom czytelników (pracownicy naukowi - 50 wolumenów, studenci - 15 wolumenów, doktoranci - 30 wolumenów).

Wypożyczać książki mogą jedynie czytelnicy Biblioteki Medycznej, posiadający kartę biblioteczną.

I tak prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni CM i UMK (30 pozycji na 1 rok),
  • inni pracownicy CM i UMK (10 pozycji na 1 miesiąc),
  • studenci CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością sześciokrotnego przedłużenia),
  • uczestnicy studiów i seminariów doktoranckich (10 pozycji na 6 miesięcy)
  • pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego (5 pozycji na 1 miesiąc),
  • inne osoby od 18 roku życia, o ile uiściły uprzednio kaucję w wysokości 100,00 zł za każdą wypożyczoną pozycję na konto Uczelni (3 pozycje),
  • inne biblioteki i instytuty (10 pozycji).

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna / Pokój Cichej Nauki

tel. 052 585-3504
e-mail:
wm (at) cm.umk.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych w oryginale - książek, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i prac magisterskich, w postaci kserokopii lub plików komputerowych - artykułów z czasopism i niewielkich fragmentów wydawnictw zwartych.

Dokumenty oryginalne sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej Biblioteki. Dokumenty w postaci plików komputerowych nagrywa się na nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników bądź przesyła na konto pocztowe zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem materiałów ponosi zamawiający. Ceny za usługi są uzależnione od bibliotek i serwisów dostarczających zamawiane materiały oraz od kosztów przesyłek pocztowych. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliotekom innych jednostek.

 Zamówienia na materiały spoza Biblioteki

 Zamówienia na materiały spoza Biblioteki płatne z funduszy jednostki

W Pokoju Cichej Nauki połączonym z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną znajduje się księgozbiór podręczny złożony przede wszystkim z bibliografii, słowników i encyklopedii. Z księgozbioru tego można korzystać po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub służbowej.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org