Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego
mgr Teresa Krzyżaniak
 

tel. 052 585-3509
e-mail:
teresa.krzyzaniak (at) cm.umk.pl  

 

 

 

 

Pracownicy:
mgr Monika Kubiak

tel. 052 585-3509
email:
biblio (at) cm.umk.pl

Informacja Naukowa

tel. 052 585-3509
e-mail:
biblio (at) cm.umk.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi Pracownię Komputerową połączoną z Czytelnią Czasopism oraz zawiaduje wszystkimi bazami prenumerowanymi przez Bibliotekę Medyczną, zajmując się ich zamawianiem oraz udostępnianiem użytkownikom Biblioteki. Sprawuje także opiekę merytoryczną nad stroną internetową Biblioteki.

Ponadto pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego 
(Sekcja  Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych) zajmują się zbieraniem
i przetwarzaniem publikacji pracownikow Collegium Medicum, 
a także prowadzeniem i aktualizowaniem samej bazy
Bibliografii Publikacji Pracowników Collegium Medicum.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi również zajęcia z informacji naukowej i biomedycznych źródeł w informacji. Studentów zainteresowanych ustaleniem terminu zajęć bądź wszelkimi innymi sprawami związanymi z informacją naukową prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia - mgr Teresą Krzyżaniak bądź mgr Moniką Kubiak.

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Kierownik Sekcji:
mgr Małgorzata Białobłocka 

Pracownicy:
mgr Anna Kaszewska

tel. 052 585-3506
e-mail:
bibliografia (at) cm.umk.pl

Pracownicy Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem publikacji pracowników Collegium Medicum oraz ich analizą bibliometryczną. Od 1995 roku prowadzą Bibliografię Publikacji Pracowników Collegium Medicum, aktualizowaną na bieżąco na stronie internetowej oraz co roku wydawaną w postaci drukowanej. - zob. przekazywanie materiałów do Bibliografii. Udzielają również informacji na temat dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum i rankingów czasopism.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny mieści się na I piętrze w pokoju nr 19.

Pracownia Komputerowa / Czytelnia Czasopism

tel. 052 585-3519
e-mail:
info-biblio (at) cm.umk.pl

Pracowni Komputerowej, połączonej z Czytelnią Czasopism i mieszczącej się na parterze po lewej stronie, znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych. 

Z komputerowych baz informacyjnych można korzystać na miejscu w Pracowni oraz poprzez naszą stronę internetową (w przypadku baz pełnotekstowych użytkownicy powinni korzystać z komputerów podłączonych do sieci akademickiej lub posiadając konto na serwerze uniwersyteckim korzystać z
Centrum Uwierzytelniania). 

W Pracowni Komputerowej można uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych (w postaci wydruków lub na nośnikach elektronicznych) ze wszystkich baz informacyjnych.

W Pracowni Komputerowej istnieje również możliwość skanowania z materiałów bibliotecznych.

W wyjątkowych sytuacjach pracownicy naukowo-dydaktycznych Collegium Medicum mogą przesyłać dokładnie określone tematy w języku polskim i angielskim e-mailem. Wyniki wyszukiwania zostana przesłane e-mailem zwrotnym lub nagrane na dostarczone nośniki. 

Za wydruki z Pracowni Komputerowej płaci się w Pracowni Kserograficznej lub w Wypożyczalni.

       
Cennik wydruków

A4 jednostronne - 0,40 zł.
A4 dwustronne - 0,70  zł.
A4 kolor - 1,00 zł.

Cennik skanowania:

od 1 do 10 stron - 3,00 zł.
powyżej 10 stron - 0,30 zł. za każdą kolejną stronę

   Regulamin Pracowni Komputerowej

Z kolei zbiory Czytelni Czasopism obejmują czasopisma polskie i obce prenumerowane przez Bibliotekę w danym roku. Wydawnictwa ciągłe z lat poprzednich są przechowywane w magazynach i udostępniane za pośrednictwem Wypożyczalni w Czytelni Ogólnej lub Pokoju Cichej Nauki.

Czasopisma w obrębie Czytelni Czasopism podzielono na dwa działy - czasopisma polskie i obce, a w obrębie działu tytuły ułożono w porządku alfabetycznym.

Zamówienia na kserokopie z materiałów i publikacji znajdujących się w Czytelni Czasopism, jak i w magazynach bibliotecznych prosimy składać w Pracowni Kserograficznej.

 Zamówienia na kserokopie

 Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w druku 

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org